Torilis Adans.

Rödkörvlar

Beskrivning. Ettåriga, vanligen grågröna örter. Stjälk upprätt, sträv av korta nedåtriktade hår. Blad en till flera gånger pardelade, med långsmalt triangulär bladskiva och sågade bladflikar. Blommor i flockar. Allmänt svepe fyr- till sexbladigt. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad små. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt ljus, äggrund, med uppåtriktade, inåtböjda taggar.
Kromosomtal: 2n=12, 16.

Etymologi. Släktnamnet Torilis är ett fantasinamn utan härledning, konstruerat av Adanson som beskrev släktet.

Släktet har 15 arter. Bara arten rödkörvel (T. japonica) är inhemsk i Sverige, men tillfälligt kan också arter som knutkörvel (T. nodosa) och åkerkörvel (T. arvensis) påträffas.

Familj: Apiaceae

Art:
rödkörvel (T. japonica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/toril/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg