Rödkörvel

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Vetenskapliga synonym: T. anthriscus (L.) C. C. Gmel., T. rubella Moench.
Svenska synonym: rödfloka

Raudkjeks Hvas Randfrø Punakatko Upright Hedge-parsley Gewöhnlicher Klettenkerbel

Rödkörvel Beskrivning. Rödkörvel är en ettårig, grågrön ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är upprätt och sträv av korta nedåtriktade hår. Bladen har en långsmalt triangulär bladskiva som vanligen är en till tre gånger parbladig med sågade flikar. Rödkörvel blommar i juni-juli med små vita eller rödlätta blommor som sitter i ganska små Rödkörvel flockar. Blomflockarna är ofta långskaftade med ganska få skärmstrålar, de har både allmänt och enskilt svepe. Frukten är ljus, äggrund och täckt med böjda, uppåtriktade taggar.
Rödkörvel kan, med sina långsmalt triangulära och flikiga blad och ljusa taggiga frukter, Rödkörvel knappast förväxlas med några andra flockblommiga växter (Apiaceae). Arten taggkörvel (Anthriscus caucalis) har också ljusa taggiga frukter, men skiljs genom nästan kal stjälk, blomflockar utan allmänt svepe, samt frukter med en kort hals upptill.

Rödkörvel, frukter

Utbredning. Rödkörvel är ganska vanlig i södra Sverige, men den förekommer också sparsamt i Mellansverige. Den växer ofta på kulturpåverkad mark, i snår och backar, vägkanter och häckar. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1666 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet japonica betyder 'från Japan'.

Familj: Apiaceae
Släkte: Torilis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/toril/torijap.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg