Sium L.

Vattenmärken

Beskrivning. Fleråriga, kala, vatten- eller sumpväxter. Stjälk upprätt, räfflad, ihålig, ej rotslående. Blad enkelt parbladiga, småblad lansettlika, sågade. Undervattensblad upprepat finflikiga. Blommor i toppställda flockar. Allmänt svepe av två till sex blad. Enskilt svepe av lansettlika blad. Foderblad tydliga. Kronblad vita. Frukt äggrund, delfrukter med fem tjocka höga åsar, oljekanaler synliga.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Släktet bäckmärken (Berula) skiljs genom delvis sidoställda blomflockar, rotslående stjälkar, samt klotrunda frukter med låga åsar.

Etymologi. Släktnamnet Sium kommer av grekiskans sion, ett växtnamn från antiken.

Släktet har 14 arter, i Sverige förekommer endast arten vattenmärke (S. latifolium).

Familj: Apiaceae

Art:
vattenmärke (S. latifolium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/sium/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg