Silaum Mill.

Ängssiljor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt, solid. Blad en till flera gånger pardelade. Blommor i flockar. Allmänt svepe fåbladigt, tidigt avfallande. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad saknas. Kronblad blekgula till gulgröna. Frukt kal, drygt dubbelt så lång som bred, delfrukter med fem åsar, de två yttre vinglika.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Silaum användes först år 1703, namnet kommer troligen av silaus som var ett namn på selleri (Apium graveolens) hos Plinius (död 79 f. Kr.).

Släktet har en eller två arter. Bara arten ängssilja (S. silaus) förekommer i Sverige. Även den närstående alpsiljan (S. alpestre), som ibland betraktas som en underart eller varietet av ängssilja, har påträffats tillfälligt.

Familj: Apiaceae

Art:
ängssilja (S. silaus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/silau/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg