Ängssilja

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

Vetenskapliga synonym: Silaus flavescens Bernh., S. pratensis Besser, S. selinoides Beck

Engkjeks Peberskærm Ketunputki Pepper-saxifrage Wiesensilge

Beskrivning. Ängssilja är en flerårig, kal ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är flera gånger pardelade med lansettlika, fint tandade bladflikar. Ängssilja blommar i juli-augusti med små gulaktiga blommor som sitter i flockar. Blomflockarna har ett mångbladigt enskilt svepe, det allmänna svepet är fåbladigt och faller av tidigt. Frukten är avlång och delfrukterna har fem vasskantade åsar.
Ängssilja känns igen på sina gulaktiga blommor, smala bladflikar och frukter med vasskantade åsar. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Ängssilja är mycket sällsynt och förekommer bara på en plats i Skåne, men hade tidigare flera kända växtplatser i landskapet. Den är kulturgynnad och växer i vägkanter och vid pilvallar på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet silaus var ett namn på selleri (Apium graveolens) hos Plinius, död 79 f. Kr. (Lid 1985).

Familj: Apiaceae
Släkte: Silaum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/silau/silasil.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg