Seseli L.

Säfferötter

Beskrivning. Fleråriga, kala eller håriga örter. Stjälk upprätt, djupt eller grunt räfflad. Blad två till tre gånger pardelade, bladflikar ibland dill-lika. Blommor i få- eller mångstråliga flockar. Allmänt svepe saknas eller av få till många blad. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad oansenliga eller saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukter håriga eller nästan kala, något plattade från ryggsidan, delfrukter med fem åsar.
Kromosomtal: 2n=22 (säfferot).

Etymologi. Släktnamnet Seseli användes redan av Aristoteles (384-322 f. Kr.) som namn på en flockblommig växt (Apiaceae).

Släktet har drygt 100 arter. Bara arten säfferot (S. libanotis) är inhemsk i Sverige, fliksäfferot (S. montanum) är en sent inkommen art som blivit bofast i landet.

Familj: Apiaceae

Arter:
fliksäfferot (S. montanum)
säfferot (S. libanotis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/sesel/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg