Fliksäfferot

Seseli montanum L.

Vetenskapliga synonym: S. glaucum L.

Fliksäfferot Beskrivning. Fliksäfferot är en flerårig, kal ört. Stjälken är upprätt, grunt räfflad och kan bli upp till en meter hög. Bladen är skaftade, två till tre gånger pardelade, med smala nästan dill-lika bladflikar. Fliksäfferot blommar i augusti. Blomflockarna har upp till tolv grenstrålar. Det allmänna svepet saknas eller består av upp till tre blad och det enskilda svepet är mångbladigt. Kronbladen är vita eller rödlätta. Frukterna är håriga till nästan kala, något plattade från ryggsidan, och delfrukterna har fem åsar.
Fliksäfferot är mest lik Fliksäfferot kummin (Carum carvi), men den senare kan kännas igen på sina finflikiga blad vid basen av bladslidorna, blomflockar utan svepen, samt frukternas karaktäristiska doft. Den andra representanten för släktet säfferötter (Seseli), arten säfferot (S. libanotis), skiljs genom sin hårighet, den grovt fårade stjälken och de karaktäristiska borsthåriga frukterna.

Fliksäfferot

Utbredning. Fliksäfferot är en sent inkommen art som härstammar från Sydeuropa. Den förekommer sällsynt naturaliserad i Skåne. Fliksäfferot Första fynduppgift är från Dalby i sydvästra Skåne, där den hittades av Stefan Ekman 1984. Fyndet publicerades 1986 i artikeln Seseli montanum subsp. montanum, fliksäfferot - ny för Norden (Svensk Botanisk Tidskrift 80: 166-168).

Etymologi. Artnamnet montanum kommer av latinets mons (berg).

Familj: Apiaceae
Släkte: Seseli

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/sesel/sesemon.html
Senaste uppdatering: 15 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg