Bestämningsnyckel

Seseli L. - Säfferötter

1. Hårig. Stjälk grov, djupt fårad. Blad smalflikiga. Blomflockar vanligen med fler än tjugo strålar.
---säfferot (S. libanotis)
1. Kal. Stjäl späd, fint räfflad. Kal. Blad finflikiga, dill-lika. Blomflockar med upp till tolv strålar.
---fliksäfferot (S. montanum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/sesel/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg