Selinum L.

Krusfrön

Beskrivning. Två- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, solid eller ihålig, slät eller kantig med vingkantade åsar. Blad flera gånger pardelade, med vita spetsar, bladslidor långa eller korta. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller fåbladigt och tidigt avfallande. Enskilt svepe av talrika svepeblad. Foder saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt nästan rund till avlång, delfrukter med fem höga åsar, oljekanaler synliga.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Selinum kommer av selinon som användes som växtnamn hos Homeros 800 f. Kr., och anses syfta på selleri (Apium graveolens).

Släktet har bara två arter, krusfrö (S. carvifolia) och slidsilja (S. dubium), som båda förekommer i Sverige.

Familj: Apiaceae

Arter:
krusfrö (S. carvifolia)
slidsilja (S. dubium)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/selin/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg