Krusfrö

Selinum carvifolia (L.) L.

Svenska synonym: krussilja

Krusfrø Seline Särmäputki Cambridge Milk-parsley Silge

Krusfrö Beskrivning. Krusfrö är en flerårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och solid, med vassa åsar. Bladen är finflikiga, flera gånger pardelade, med jämnlånga skaft på småbladen. Bladflikarna är vita i spetsen, och bladslidorna är korta. Krusfrö blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i flockar. Blomflockarna saknar allmänt svepe eller med en till två svepeblad som faller av tidigt, det enskilda svepet är mångbladigt. Kronbladen är vita eller ibland med rosa ton. Delfrukterna har fem, höga och smala, vinglika åsar, de yttre högre än de inre.
Krusfrö förväxlas ibland med kärrsilja (Peucedanum palustre), men den senare har bladflikar med mörka spetsar, både allmänt och enskilt svepe, samt plattade frukter med låga åsar. Kärrsiljans blad har även oliklånga skaft på de nedre småbladen. Den andra arten i släktet, slidsilja (S. dubium), skiljs bland annat genom långa bladslidor och ihålig, nedtill slät stjälk.

Krusfrö

Utbredning. Krusfrö är ganska vanlig i södra Sverige upp till Uppland. Den är kalkgynnad och växer på fuktig ängsmark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Hortus Botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet carvifolia kommer av Carum, som är det vetenskapliga namnet på släktet kumminar, och folium (blad). Namnet syftar på att bladen liknar dem hos kummin (Carum carvi).

Familj: Apiaceae
Släkte: Selinum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/selin/selicar.html
Senaste uppdatering: 15 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg