Bestämningsnyckel

Selinum L. - Krusfrön

1. Stjälk solid, kantig med vassa åsar. Bladslidor korta.
---krusfrö (S. carvifolia)
1. Stjälk ihålig, kantig upptill men ej med vassa åsar, nedtill slät. Bladslidor långa.
---slidsilja (S. dubium)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/selin/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg