Scandix L.

Nålkörvlar

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad två till tre gånger pardelade, finflikiga. Blommor i enkla eller sammansatta flockar enkel eller sammansatt, med få grenstrålar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av talrika, hela eller flikiga svepeblad. Foder saknas. Kronblad vita. Frukter mer än två centimeter långa, smala, med mycket långt spröt, delfrukter med fem ribbor.
Kromosomtal: 2n=16, 26.

Etymologi. Släktnamnet Scandix användes som ett växtnamn redan av Aristofanes, 400 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har knappt 20 arter. Bara arten nålkörvel (S. pecten-veneris) förekommer i Sverige. Ytterligare tre arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Apiaceae

Art:
nålkörvel (S. pecten-veneris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/scand/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg