Pleurospermum Hoffm.

Piplokor

Beskrivning. Två- till fleråriga, högväxta örter. Stjälk upprätt, kal, fårad, ihålig. Blad två till tre gånger pardelade, småblad breda, grovt sågade. Blommor i mångstråliga flockar. Allmänt svepe mångbladigt, ofta med treflikiga svepeblad. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad oansenliga. Kronblad vita. Frukt blekt ljusbrun, delfrukter uppblåsta med tunn fruktvägg och fem, höga, breda åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Pleurospermum kommer av grekiskans pleuron (revben) och sperma (frö), namnet anses syfta på frukternas tydliga åsar.

Släktet har tre arter. Bara arten piploka (P. austriacum) förekommer i Sverige.

Familj: Apiaceae

Art:
piploka (P. austriacum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/pleur/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg