Piploka

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.

Vetenskapliga synonym: Ligusticum austriacum L.
Svenska synonym: pipfloka

Pipekjeks Blærefrø Rippensame

Pipfloka Beskrivning. Piploka är en beståndsbildande, två- till flerårig ört med kal, fårad, ihålig stjälk som kan bli upp till en och en halv meter hög. Bladen är något glänsande, två till tre gånger delade med breda, grovt sågade småblad. Piploka blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i flockar. Pipfloka Blomflockarna är mångstråliga och har både allmänt och enskilt svepe, det allmänna svepet har ofta treflikiga svepeblad. Frukterna är blekbruna och tunnväggiga, delfrukterna har uppblåsta fruktväggar med fem, höga, breda åsar.
Piploka känns igen på sin storlek, den oledade grova stjälken, men framförallt på de mycket karaktäristiska frukterna.

Pipfloka Utbredning. Piploka är sällsynt och förekommer bara i Östergötland och Södermanland där den växer i mullrika skogar och bäckraviner. Första fynduppgift är från marmorbruket i Kolmården, Östergötland och publicerades av M. M. Floderus i Botaniska Notiser år 1853 (Nordstedt 1920).

Pipfloka Etymologi. Artnamnet austriacum kommer av latinets Austria (Österrike) och betyder österrikisk. Det svenska namnet piploka syftar på den ihåliga stjälken.

Familj: Apiaceae
Släkte: Pleurospermum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under en utflygt till marmorbruket på Kolmården i sällskap med Stud. W. Stenhammar, hvars sällskap under sommarens exkursioner jag fått njuta, öfverraskades vi af en för oss okänd umbellat, som (knappt med undantag af Hydrocotyle, Eryngium, Sanicula och Bupleurum) äro den märkvärdigaste af alla vår Svenska; en Umbellat med oledad stjelk och icke slidomfattande blad! - Det var Pleurospermum austriacum..."

Ur Pleurospermum austriacum Hoffm., en ny Svensk växt av M. M. Floderus (Botaniska Notiser 1853)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/pleur/pleuaus.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg