Pimpinella L.

Bockrötter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, kala eller håriga örter. Stjälk upprätt, slät eller räfflad. Blad en till två gånger parbladiga, småblad sågade, flikiga eller nästan hela, ibland med hela basalblad. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas oftast. Enskilt svepe saknas eller av få smala blad. Kronblad vita eller rödlätta. Frukter äggformade, kala eller med tilltryckt eller utspärrad behåring, delfrukter med fem smala åsar och flera oljekanaler i varje fåra.
Kromosomtal: 2n=18, 20 (anis), 2n=20 (stor bockrot), 2n=40 (bockrot).

Etymologi. Släktnamnet Pimpinella användes om en läkeväxt redan på 600-talet. Namnet ska inte förväxlas med pimpinell vilket används som namn på arten Sanguisorba minor i familjen rosväxter (Rosaceae).

Släktet har 150 arter varav två, bockrot (P. saxifraga) och stor bockrot (P. major), förekommer som vildväxande i Sverige. Tillfälligt kan också arterna anis (P. anisum) och lång bockrot (P. peregrina) påträffas.

Familj: Apiaceae

Arter:
anis (P. anisum)
bockrot (P. saxifraga)
lång bockrot (P. peregrina)
stor bockrot (P. major)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/pimpi/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg