Stor bockrot

Pimpinella major (L.) Huds.

Vetenskapliga synonym: P. magna L.
Svenska synonym: lundanis

Stor gjeldkarve Stor Pimpinelle Isopukinjuuri Greater Burnet-saxifrage Große Bibernelle

Stor bockrot Beskrivning. Stor bockrot är en flerårig ört som kan bli över en meter hög. Stjälken är grov, djupt fårad och ihålig. Bladen är glänsande gröna och enkelt parflikiga. De basala bladen har breda, spetsiga och sågtandade till flikiga småblad som ofta har mer eller mindre hjärtlik bas. Stjälkbladen är smalare och har ofta djupare inskurna flikar. Stor bockrot blommar i juli-augusti med små rödlätta eller vita blommor. Blommorna sitter i flockar som saknar både allmänt och enskilt svepe. Frukterna är kala, omkring tre millimeter långa och delfrukterna har fem tydliga åsar.
Stor bockrot Stor bockrot liknar bockrot (P. saxifraga), men den senare är spädare och har solid, nästan slät stjälk, samt vanligen mindre frukter med mer otydliga åsar.

Stor bockrot Utbredning. Stor bockrot förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till Gästrikland. Den växer vanligen i ängar eller parker. Stor bockrot, stjälk Första fynduppgift publicerades år 1779, men arten är känd sedan 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet major är latinets ord för större.

Familj: Apiaceae
Släkte: Pimpinella

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/pimpi/pimpmaj.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg