Peucedanum L.

Siljor

Beskrivning. Två- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, slät eller fårad, ej fläckig. Blad upprepat trefingrade eller parflikiga, småblad eller bladflikar bred- eller smalflikiga. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller mångbladigt. Enskilt svepe få- eller mångbladigt. Foderblad oansenligaeller saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt rund till elliptisk, starkt plattad, delfrukter med tre ribbor och två vinglika kantlister.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Peucedanum kommer av grekiskans peukedanon, ett växtnamn hos Hippokrates (400 f. Kr.).

Släktet har ett drygt hundratal arter. Tre arter förekommer i Sverige, men endast kärrsilja (P. palustre) är vanlig.

Familj: Apiaceae

Arter:
backsilja (P. oreoselinum)
kärrsilja (P. palustre)
mästerrot (P. ostruthium)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/peuce/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg