Kärrsilja

Peucedanum palustre (L.) Moench

Svenska synonym: finsk ingefära, mossrot, svensk ingefära

Mjølkerot Kær-Svovlrod Suoputki Milk-parsley Sumpf-Haarstrang

Kärrsilja Beskrivning. Kärrsilja är en kal, ofta högväxt men ganska slank, tvåårig ört. Stjälken blir meterhög och är kantig, tydligt räfflad och ihålig. Bladen är brett trekantiga och tre gånger pardelade med smala bladflikar som är bruna i spetsen. Det nedersta småbladen har ungefär dubbelt så långa skaft som det närmast övre, vilket ger bladet en tydligt trekantig form. Kärrsilja blommar i juli-augusti, blommorna är vita eller rödlätta och sitter i halvklotformiga flockar som blir en till två decimeter breda. Flockstrålarna är fint håriga och flockarna har vanligen mångbladiga enskilda och allmänna svepen. Frukten är elliptisk och plattad med låga åsar och smala vingkanter.
Kärrsilja Kärrsilja kan närmast förväxlas med arterna krusfrö (Selinum carvifolia) och slidsilja (S. dubium). Krusfrö skiljs genom vasskantig stjälk och mer parallellsidiga blad där det nedersta småbladet har lika långt skaft som det närmast över, bladflikar med oftast vita spetsar, samt frukter med höga smala vinglika ribbor. Slidsilja skiljs genom slät stjälk och två gånger pardelade blad med långa smala bladflikar och omkring sex centimeter långa bladslidor, samt frukter med höga åsar.

Kärrsilja Utbredning. Kärrsilja är vanlig i nästan hela landet, utom i fjällen. Den växer på all slags blöt mark, särskilt i myrar, fuktängar och stränder. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum år 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Blad av kärrsilja Etymologi. Artnamnet palustre kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Apiaceae
Släkte: Peucedanum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Då dennas rot har i högsta grad brännande smak, anses den af bondfolk, som tilltror sig ega ett större kunskapsmått, vara ingefära, hvarför den ock af dem kallas finsk eller svensk ingefära. Men ack, hvilken stor olikhet!"

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/peuce/peucpal.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg