Backsilja

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

Bakkekjeks Bakke-Svovlrod Berg-Haarstrang

Backsilja Beskrivning. Backsilja är en ganska storväxt, flerårig ört med aromatisk lukt. Stjälken kan bli upp till en meter hög och är trind, fint strimmig och solid. Bladen är breda och tre gånger parbladiga, med finflikiga småblad som har ganska små och breda, ihopträngda bladflikar. Bladen har en särpräglad byggnad med sicksackformigt utgående småbladskaft och bladflikar. Backsilja blommar i juli-augusti med vita blommor som sitter i tämligen plana flockar med kala flockstrålar. Flockarna har mångbladiga enskilda och allmänna svepen. Frukten är plattad och vingkantad, med nästan slät yta.
Backsiljans blad med sin sicksackformiga uppbyggnad gör den lätt att känna igen och den kan knappast förväxlas med andra arter.

Backsilja Utbredning. Backsilja är sällsynt och förekommer bara i Skåne, Blekinge och på Öland. Den växer i torr, kalkrik, sandig eller grusig ängsmark. Första fynduppgift är från Skåne, mellan Jordberga och Hafgård, och publicerades av Leche år 1744 (Nordstedt 1920).

Användning. Enligt Retzius (1806) skall bladen kunna användas till te.

Etymologi. Artnamnet oreoselinum kommer av grekiskans oros (berg) och selinon (selleri) och betyder bergsselleri, namnet syftar på den aromatiska doften som påminner om selleri (Apium graveolens).

Familj: Apiaceae
Släkte: Peucedanum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Man berömmer bladen af denna ört til Thee, och någre wilja anse den för et af de bästa man kan bruka i stället för Ostindiskt Thee."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/peuce/peucore.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg