Petroselinum Hill

Persiljor

Beskrivning. Tvååriga, kala, aromatiskt doftande örter. Stjälk upprätt, slät, solid. Blad flera gånger parflikiga, släta eller krusiga. Blommor i flockar. Allmänt svepe fåbladigt. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad oansenliga. Kronblad gulgröna. Frukt äggrund, delfrukter med fem låga åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Petroselinum kommer av grekiskans petros (sten, klippa) och selinon som var det grekiska namnet på selleri (Apium graveolens). Namnet användes om persilja redan av romaren Celsus.

Släktet har två arter. Bara den odlade arten persilja (P. crispum) är bofast i Sverige. Tillfälligt har också den andra arten, höstpersilja (P. segetum), påträffats.

Familj: Apiaceae

Art:
persilja (P. crispum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/petro/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg