Persilja

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Vetenskapliga synonym: P. hortense auct., P. sativum Hoffm., P. tuberosum Bernh. ex Rchb.
Svenska synonym: bladpersilja, kruspersilja, slätbladig persilja, rotpersilja

Persille Persille Persilja Garden Parsley Petersilie

Persilja Beskrivning. Persilja är en tvåårig ört som kan bli drygt sju decimeter hög. Första året utvecklas bara en bladrosett men andra året utvecklas stjälkar. Bladen är flera gånger parflikiga, hos vildformen helt släta men hos odlad persilja ofta starkt krusiga. Persilja blommar i juni-juli med gulgröna blommor som sitter i flockar. Blomflockarna har ett fåbladigt allmänt svepe och de enskilda svepena är mångbladiga. Frukterna är äggrunda och delfrukterna har fem låga åsar.
Persilja kan knappast förväxlas med andra flockblommiga växter (Apiaceae), de gröngula blommorna och de vanligen krusiga bladen gör den lätt att känna igen. Den giftiga arten vildpersilja (Aethusa cynapium) har vita blommor och vanligen mycket långa svepeblad.

Persilja

Utbredning. Persilja är en odlad art som ibland förekommer förvildad, den hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift som förvildad är från Balsberg, Skåne och publicerades av Lilja 1870. Arten är dock känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Persilja är, tillsammans med dill (Anethum graveolens), en av våra vanligaste kryddväxter. Hos bladpersilja används främst bladen, och hos rotpersilja används roten som rotfrukt, till bland annat soppor. Persilja är mycket variabel till utseendet, den vanligaste är kruspersilja, som har krusiga blad, men även slätbladig persilja är ganska vanlig i odling. Persilja omtalas av Arvid Månsson Rydaholm i En myckit nyttigh Örta-Book 1642 och han skriver att den "är myckit brukelig, både hennes frö, örten och roten, hon brukas uti köken, och till läkedom". Arten är rik på A- och C-vitamin och har också ett högt innehåll av järn och andra mineralämnen.

Etymologi. Artnamnet crispum betyder krusig och syftar på de ofta krusiga bladen. Namnet persilja är en försvenskning av Petroselinum, som är det vetenskapliga namnet på släktet persiljor.

Familj: Apiaceae
Släkte: Petroselinum

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Persilja är måhända den mest kända och mest använda af alla våra kryddor; den anses öka aptiten, lifva matsmältningen och är genom sin mildhet behaglig för alla. Till vissa rätter i vår matlagning har den blifvit rent af ett behof, t. ex. till abborrar, stekta kycklingar, diverse fisksåser m. m. Man skulle nästan kunna säga: Tag persiljan från kokerskan, och hon urståndsättes att utöfva sin konst."

Ur Kok-konsten som vetenskap och konst av C. E. Hagdahl (1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/petro/petrcri.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg