Palsternacka

Pastinaca sativa L.

Vetenskapliga synonym: P. fleischmannii Hladnik, P. sativa L. var. hortensis Gaudin (var. sativa), P. sativa L. ssp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camus (var. sylvestris)
Svenska synonym: vanlig palsternacka (var. sativa), vildpalsternacka (var. sylvestris)

Pastinakk Pastinak Palsternakka Parsnip (var. sativa), Wild Parsnip (var. sylvestris) Pastinak

Palsternacka

Beskrivning. Palsternacka är en storväxt, grov, tvåårig, gulgrön ört med grov rot. Stjälken är upprätt, upp till en meter hög, kantigt fårad och kal eller hårig. Bladen är vanligen enkelt parbladiga med tre till sex bladpar, småbladen är breda med sågad kant. Palsternacka blommar i juli-augusti. Vanligen har stjälken en stor blomflock och flera något mindre flockar, allmänt och enskilt svepe saknas oftast. Kronbladen är klargula. Frukten är starkt plattad från ryggsidan, den är brett oval, med smala mittåsar och en oljekanal i varje mellanrum. Palsternacka, blommor I Sverige förekommer två varieteter, vanlig palsternacka (var. sativa) är kal eller glest hårig med raka hår medan vildpalsternacka (var. sylvestris) är hårig med vågiga hår.
Palsternacka känns lätt igen på sina klargula blommor och parbladiga blad.

Närbild av blommor

Utbredning. Palsternacka är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men på de platser där den odlas kan den också uppträda tillfälligt förvildad längre norrut. Den växer huvudsakligen i vägkanter och på ruderatmarker. Vildpalsternacka (var. sylvestris) är sällsynt och förekommer främst på kalkrik mark på Gotland. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1744, men arten är omtalad redan under 1600-talet (Hylander 1971).

Användning. Roten hos odlade palsternackor (var. sativa) är grov med vitt kött och används som grönsak. Förvildade exemplar har dock inte uppsvällda rötter.

Frukter av palsternacka

Övrigt. Palsternacka kan orsaka eksem vid beröring. Retzius (1806) uppger också att de i början av andra växtsäsongen har en viss likhet med bolmört (Hyoscyamus niger), och att det förr, när bolmört var vanlig som ogräs i köksträdgårdar, hände att de förväxlades med palsternacka med svåra förgiftningsfall som följd.

Etymologi. Artnamnet sativa betyder odlad.

Familj: Apiaceae
Släkte: Pastinaca

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Dessa rötter användas företrädesvis i soppor och hafva till och med större sockerhalt än morötter. Om de tagas späda såsom fingertjocka, kunna de anrättas på alla sätt som späda morötter och äro då mycket goda. Den som endast känner de gamla utväxta rötterna, har ingen föreställning om den fina smaken hos de späda, anrättade á la maître d'hôtel, eller måhända ännu bättre á la créme."

Ur Kok-konsten som vetenskap och konst av C. E. Hagdahl (1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/pasti/pastsat.html
Senaste uppdatering: 22 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg