Oenanthe L.

Stäkror

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala sump- eller vattenväxter. Stjälk upprätt. Blad enkelt eller upprepat parflikiga, bladflikar smala. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller få- till mångbladigt. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad tydliga. Kronblad vita eller rödaktiga. Frukt elliptisk till omvänt konisk, välvd till något plattad, med kvarsittande foderblad, delfrukter med fem åsar.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Oenanthe kommer av grekiskans oinos (vin) och anthos (blomma), och var ett växtnamn hos Dioskorides.

Släktet har fyrtio arter. Bara tre arter är bofasta i Sverige, men endast vattenstäkra (O. aquatica) har en vid utbredning, de övriga är sällsynta. En fjärde art, knölstäkra (O. pimpinelloides), har påträffats tillfälligt.

Familj: Apiaceae

Arter:
pipstäkra (O. fistulosa)
smalstäkra (O. lachenalii)
vattenstäkra (O. aquatica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/oenan/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg