Smalstäkra

Oenanthe lachenalii C. C. Gmel.

Smalkjørvel Eng-Klaseskærm Parsley Water-dropwort Wiesen-Wasserfenchel

Smaltäkra Beskrivning. Smalstäkra är en högväxt, vattenlevande ört. Stjälken blir drygt en meter hög och är smal, fågrenig och inte uppblåst. Bladen är dubbelt parflikiga med långa smala bladflikar, de övre är dock enkelt parflikiga. Smalstäkra blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i flockar med få delflockar. Allmänt svepe saknas ofta och Smaltäkra småflockarnas enskilda svepe har smala svepeblad utan hinnkant. Frukterna är omvänt koniska, upp till tre millimeter långa, samt har kvarsittande foder och stift.
Smalstäkra kännetecknas av sin trinda, icke uppblåsta stjälk, smalflikiga blad och små blomflockar. Den kan endast förväxlas med pipstäkra (O. fistulosa), men den senare har mindre blad, samt pipformigt uppblåsta stjälkar och bladskaft.

Smaltäkra Utbredning. Smalstäkra är mycket sällsynt och förekommer bara i Blekinge. Den växer i vassar och strandängar vid havet. Smaltäkra Första fynduppgift är från Blekinge där den hittades av Nils Söderström 1927, fyndet publicerades tre år senare i artikeln Oenanthe lachenalii i Sverige (Svensk Botanisk Tidskrift 24: 139).

Etymologi. Artnamnet lachenalii hedrar den schweiziske botanisten Werner de la Chenal (1736-1800).

Familj: Apiaceae
Släkte: Oenanthe

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/oenan/oenalac.html
Senaste uppdatering: 6 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg