Vattenstäkra

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Vetenskapliga synonym: O. phellandrium Lam.
Svenska synonym: stäkra

Hestekjørvel Billebo-Klaseskærm Pahaputki Fine-leaved Water-dropwort Großer Wasserfenchel

Vattenstäkra Beskrivning. Vattenstäkra är en kal, ett- eller tvåårig, vattenlevande ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt och grenig, något uppblåst och ihålig i nedre delen. Bladen är upprepat parflikiga med oskaftade småblad och fint inskurna flikar som är trubbiga i spetsen. På undervattensblad är bladflikarna trådfina. Vattenstäkra blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i omkring fem centimeter breda, välvda flockar. Flockarna har enskilt svepe av smala, spetsiga svepeblad och ibland finns också ett fåbladigt allmänt svepe. Frukterna är långsmala, drygt fyra millimeter långa och har rundade åsar, samt ett kort stift.
Vattenstäkra är lätt att känna igen på sin greniga, nedtill uppblåsta och ihåliga stjälk, samt sina sirligt småflikiga blad.

Utbredning. Vattenstäkra är mindre allmän och förekommer från Skåne till Medelpad. Den växer på blöt jord eller i grunt vatten vid näringsrika sjöar, dammar och åar. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Användning. Enligt Linné kunde frukterna användas för att bota frossa.

Etymologi. Artnamnet aquatica kommer av latinets aqua (vatten) och betyder 'växer i vatten'.

Familj: Apiaceae
Släkte: Oenanthe

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/oenan/oenaaqu.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg