Bestämningsnyckel

Apiaceae - Flockblommiga växter

1. Blad enkla eller handflikiga.
---2
1. Blad parbladiga eller pardelade.
---6

2. Alla blad enkla.
---3
2. Åtminstone övre blad handflikiga.
---4

3. Blad runda, med sköldformad bladskiva.
---spikblad (Hydrocotyle) - 1 art: spikblad (H. vulgaris)
3. Blad smala.
---harörter (Bupleurum) - 1 art: strandnål (B. tenuissimum)

4. Åtminstone övre blad med tornar.
---martornar (Eryngium) - 3 arter: bestämningsnyckel
4. Blad utan tornar.
---5

5. Blomflock med stora vita eller rödlätta svepeblad. Frukt blek, ej taggig, fruktvägg uppblåst.
---stjärnflockor (Astrantia) - 1 art: stjärnflocka (A. major)
5. Blomflock ej med stora vita eller rödlätta svepeblad. Frukt mörkbrun, med kroktaggar, fruktvägg ej uppblåst.
---sårläkor (Sanicula) - 1 art: sårläka (S. europaea)

6. Blommor gula eller gröngula.
---7
6. Blommor vita eller rödlätta, sällan grönaktigt vita.
---13

7. Flockar utan enskilt svepe.
---8
7. Flockar med enskilt svepe.
---9

8. Bladflikar mycket smala, trådfina. Stjälk trind, fint strimmig.
---dillar (Anethum) - 1 art: dill (A. graveolens)
8. Bladflikar breda. Stjälk kantig, räfflad.
---palsternackor (Pastinaca) - 1 art: palsternacka (P. sativa)

9. Strävhårig ört.
---björnloka (Heracleum sphondylium)
9. Kal ört.
---10

10. Med mångbladigt allmänt svepe.
---libbstickor (Levisticum) - 1 art: libbsticka (L. officinale)
10. Allmänt svepe saknas eller fåbladigt, med ett till tre svepeblad.
---11

11. Blomflockar nästan klotrunda.
---kvanne (Angelica archangelica)
11. Blomflockar platta eller välvda.
---12

12. Frukt fyra till sju millimeter lång. Fruktens åsar höga, smalt vingkantade.
---ängssiljor (Silaum) - 1 art: ängssilja (S. silaus)
12. Frukt upp till drygt tre millimeter lång. Fruktens åsar låga.
---persiljor (Petroselinum) - 1 art: persilja (P. crispum)

13. Blomflockar utan enskilt svepe.
---14
13. Blomflockar med enskilt svepe.
---17

14. Alla blad smalflikiga. Blad och frukter kummindoftande om de krossas.
---kumminar (Carum) - 1 art: kummin (C. carvi)
14. Åtminstone de nedre bladen bredflikiga. Ej kummindoftande.
---15

15. Blad en till till tre gånger trefingrade. Beståndsbildande, med krypande vitt förgrenad jordstam.
---kirskålar (Aegopodium) - 1 art: kirskål (A. podagraria)
15. Blad parbladiga eller parflikiga. Ej beståndsbildande.
---16

16. Frukt kal, ofta med vågiga åsar. Blad selleridoftande om de krossas.
---selleri (Apium graveolens)
16. Frukt kal eller hårig, åsar ej vågiga. Blad ej selleridoftande.
---bockrötter (Pimpinella) - 4 arter: bestämningsnyckel

17. Nedliggande ört med krypande eller flytande stjälk.
---krypfloka (Apium inundatum)
17. Stjälk upprätt.
---18

18. Frukter med tydliga utspärrade taggar.
---19
18. Frukter kala eller med tilltryckta borst eller hår.
---21

19. Allmänt svepe av flikiga blad. Flockar ihopdragna i knopp- och fruktstadium. Frukt brun, taggar i fyra tydliga rader.
---morötter (Daucus) - 1 art: morot (D. carota)
19. Allmänt svepe saknas eller av hela blad. Flockar ej ihopdragna. Frukt blek, taggar ej i tydliga rader.
---20

20. Allmänt svepe saknas. Stjälk kal eller nästan kal. Frukt med kort avsatt hals.
---taggkörvel (Anthriscus caucalis)
20. Allmänt svepe fyr- till sexbladigt. Stjälk strävhårig. Frukt utan hals.
---rödkörvlar (Torilis) - 1 art: rödkörvel (T. japonica)

21. Blomflockar med mångbladigt allmänt svepe.
---22
21. Blomflockar utan allmänt svepe eller med fåbladigt svepe av ett eller två blad.
---33

22. Småblad smalflikiga.
---23
22. Småblad breda eller bredflikiga.
---28

23. Frukter tätt håriga.
---säfferot (Seseli libanotis)
23. Frukter kala.
---24

24. Frukt platt, med tunna vingkanter.
---siljor (Peucedanum) - 3 arter: bestämningsnyckel
24. Frukt något plattad, ej med tunna vingkanter.
---25

25. Frukt omvänt konisk, bredast upptill, med tydliga kvarsittande foderblad. Vatten- eller sumpmarksväxt.
---smalstäkra (Oenanthe lachenalii)
25. Frukt äggformad till avlång, bredast nedtill eller på mitten, foderblad oansenliga eller saknas. Landväxt.
---26

26. Allmänna svepeblad flikiga.
---slöjsiljor (Ammi) - 2 arter: bestämningsnyckel
26. Allmänna svepeblad hela.
---27

27. Blad mycket smala, trådfina. Stjälk ej fläckig. Frukt långsmal, åsar ej vågiga.
---jordkastanjer (Bunium) - 1 art: jordkastanj (B. bulbocastanum)
27. Blad smalflikiga, men ej trådfina. Stjälk fläckig nedtill. Frukt äggformad, med vågiga åsar.
---odörter (Conium) - 1 art: odört (C. maculatum)

28. Vatten- eller sumpmarksväxter.
---29
28. Landväxter.
---30

29. Blomflockar delvis sidoställda. Småblad med oregelbundet och grovt dubbelsågad kant. Frukt nästan klotrund, med låga åsar, oljekanaler ej synliga.
---bäckmärken (Berula) - 1 art: bäckmärke (B. erecta)
29. Blomflockar toppställda. Småblad med mer finsågad kant. Frukt äggrund, med höga åsar och synliga oljekanaler.
---vattenmärken (Sium) - 1 art: vattenmärke (S. latifolium)

30. Småblad brett ovala, vanligen med hjärtlik bas. Delfrukter med fyra smala vingade åsar.
---spenörter (Laserpitium) - 1 art: spenört (L. latifolium)
30. Småblad eller flikar ej brett ovala, ej med hjärtlik bas. Delfrukter med fem åsar.
---31

31. Småblad eller flikar oskaftade, långsmala, lansettlika, med broskartad sågad kant. Frukt med låga åsar, foderblad tydliga, kvarsittande.
---skärblad (Falcaria) - 1 art: skärblad (F. vulgaris)
31. Småblad skaftade, ganska korta och breda, kant ej broskartad. Frukt med höga åsar, foderblad oansenliga.
---32

32. Högväxt, upp till en och en halv meter hög. Allmänt svepe mångbladigt. Fruktvägg uppblåst.
---piplokor (Pleurospermum) - 1 art: piploka (P. austriacum)
32. Medelstor, upp till sex decimeter hög. Allmänt svepe fåbladigt. Fruktvägg ej uppblåst.
---strandlokor (Ligusticum) - 1 art: strandloka (L. scothicum)

33. Vatten- eller sumpmarksväxter.
---34
33. Landväxter.
---35

34. Frukter nästan runda. Bladflikar stora, med få flikar.
---sprängörter (Cicuta) - 1 art: sprängört (C. virosa)
34. Frukter avlånga. Bladflikar små, upprepat flikiga.
---stäkror (Oenanthe) - 3 arter: bestämningsnyckel

35. Frukt med mycket långt spröt.
---nålkörvlar (Scandix) - 1 art: nålkörvel (S. pecten-veneris)
35. Frukt utan långt spröt, ibland med kort avsatt hals.
---36

36. Frukt klotrund, med tio raka och tio slingrande åsar, delfrukter hårt ihopsittande. Med säregen doft.
---koriandrar (Coriandrum) - 1 art: koriander (C. sativum)
36. Frukt ej klotrund, åsar annorlunda eller saknas helt, delfrukter hårt ihopsittande. Doftlös eller med aromatisk doft.
---37

37. Frukt utan åsar.
---småkörvlar (Anthriscus) - 3 arter: bestämningsnyckel
37. Frukt med längsgående åsar.
---38

38. Frukt omkring två centimeter lång, blank och mörkbrun med vassa åsar.
---körvlar (Myrrhis) - 1 art: spansk körvel (M. odorata)
38. Frukt mindre, högst en och en halv centimeter lång.
---39

39. Blad bredflikiga, småblad eller flikar minst en centimeter breda.
---40
39. Blad smalflikiga.
---45

40. Frukter platta.
---41
40. Frukter mer eller mindre välvda, ej platta.
---43

41. Stjälk strävhårig.
---lokor (Heracleum) - 2 arter: bestämningsnyckel
41. Stjälk kal eller nästan kal.
---42

42. Högväxt, upp till två meter hög. Blad två till tre gånger parbladiga.
---strätta (Angelica sylvestris)
42. Medelstor, upp till en meter hög. Blad brett trefingrade.
---mästerrot (Peucedanum ostruthium)

43. Ettårig, anisdoftande ört. Frukter tätt håriga.
---anis (Pimpinella anisum)
43. Flerårig, ej anisdoftande ört. Frukter kala.
---44

44. Havsstrandsväxt. Frukt med höga smala åsar.
---strandlokor (Ligusticum) - 1 art: strandloka (L. scothicum)
44. Kulturmarksväxt. Frukt med mycket låga åsar.
---doftkörvel (Chaerophyllum aromaticum)

45. Frukter långsmala, minst dubbelt så långa som breda.
---46
45. Frukter runda till äggrunda, något längre än breda.
---48

46. Håriga örter. Blad flikiga, men ej med trådsmala flikar.
---rotkörvlar (Chaerophyllum) - 5 arter: bestämningsnyckel
46. Kala örter. Blad finflikiga, med trådsmala flikar.
---47

47. Doftlös ört, med knölformad jordstam. Basala blad saknas.
---nötkörvlar (Conopodium) - 1 art: nötkörvel (C. majus)
47. Aromatiskt doftande ört, utan knölformad jordstam. De flesta blad basala.
---björnrötter (Meum) - 1 art: björnrot (M. athamanticum)

48. Frukter platta, de två kantåsarna vingade, de tre mittåsarna smala och låga, oljekanaler korta (når ej basen av frukten).
---lokor (Heracleum) - 2 arter: bestämningsnyckel
48. Frukter ej platta, oljekanaler långa.
---49

49. Frukter mer eller mindre håriga.
---50
49. Frukter kala.
---51

50. Ettårig, anisdoftande ört. Frukter tätt håriga.
---anis (Pimpinella anisum)
50. Flerårig, doftlös ört. Frukter mer eller mindre håriga.
---fliksäfferot (Seseli montanum)

51. Ett- eller tvåårig ört. Enskilt svepe av tre blad.
---vildpersiljor (Aethusa) - 1 art: vildpersilja (A. cynapium)
51. Flerårig ört. Enskilt svepe av talrika blad.
---krusfrön (Selinum) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg