Myrrhis Mill.

Körvlar

Beskrivning. Fleråriga, aromatiskt doftande, håriga örter. Stjälk upprätt. Blad triangulära, flera gånger parbladiga, ofta med vita fläckar. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller av få blad. Enskilt svepe av många blad. Foderblad oansenliga. Kronblad olikstora, vita. Frukt stor, långsmal, blank, mörkbrun, delfrukter med fem vasskantade ryggar, oljekanaler saknas hos den mogna frukten, i tvärsnitt med hästskoformat frö.
Kromosomtal: 2n=22.

Övrigt. Suffixet körvel ingår i artnamn hos flera andra släkten i familjen flockblommiga växter (Apiaceae), till exempel hos arter i släktena småkörvlar (Anthriscus), rotkörvlar (Chaerophyllum), nålkörvlar (Scandix) och rödkörvlar (Torilis).

Etymologi. Släktnamnet Myrrhis kommer av grekiskans myrris (av myrra) och syftar på att arten är väldoftande.

Släktet har bara en art, spansk körvel (M. odorata).

Familj: Apiaceae

Art:
spansk körvel (M. odorata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/myrrh/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg