Meum Mill.

Björnrötter

Beskrivning. Fleråriga, kala, aromatiskt doftande örter. Stjälk upprätt, ihålig. Blad tre till fyra gånger parflikiga, mycket finflikiga. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller fåbladigt. Enskilt svepe av få små blad. Foder saknas. Kronblad vita till rödlätta. Frukt kal, delfrukter med fem smala tydliga ribbor.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Meum kommer av grekiskans meon ett namn som användes på en flockblommig växt (Apiaceae) redan av Plinius och Dioskorides.

Släktet har tre arter. Bara arten björnrot (M. athamanticum) har påträffats förvildad i Sverige.

Familj: Apiaceae

Art:
björnrot (M. athamanticum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/meum/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg