Strandloka

Ligusticum scothicum L.

Vetenskapliga synonym: L. scoticum L., Haloscias scoticum (L.) Fr.
Svenska synonym: skotsk libbsticka, strandfloka, strandsticka

Strandkjeks Lostilk Rantaputki Sæhvönn Scots Lovage

Strandloka Beskrivning. Strandloka är en ganska lågväxt flockblommig växt som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är ofta rödbrun och sparsamt grenig upptill. Bladen har rödkantade bladslidor och är en till två gånger trefingrade, kala och något köttiga. Strandloka blommar i juli-augusti med små, vanligen grönvita blommor som sitter i flockar. Frukterna är långsmala och har vasskantade åsar. Strandloka Växten har en säregen lukt som påminner om den hos libbsticka (Levisticum officinale).
Den korta stjälken i kombination med de breda bladflikarna och förhållandevis stora frukterna ger strandlokan ett karaktäristiskt utseende och den bör inte kunna förväxlas med någon annan art. Unga plantor av strandkvanne (Angelica archangelica ssp. litoralis), som är en underart av kvanne (Angelica archangelica), kan dock lätt förväxlas med sterila exemplar av strandloka.

Strandloka Utbredning. Strandloka är kustbunden och förekommer sparsamt på klippor och steniga stränder längs Västkusten och Ostkusten upp till södra Bottenviken. Första fynduppgift publicerades av Pehr Kalm i uppsatsen Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742 (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1743), där han uppger den från flera platser i landskapet.

Strandloka Etymologi. Artnamnet scothicum betyder skotsk.

Familj: Apiaceae
Släkte: Ligusticum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hela växten luktar svagt Libsticka och närmar sig också till densamma i egenskaper och verksamhet. Liksom denna är Strandstickan i somliga trakter ett bekant boskaps-läkemedel och brukas äfven mot kolik o. d. hos menniskor, hvarvid icke sällan den torkade roten användes. På åtskilliga ställen nyttjas dessutom örten i stället för persilja och andra grönsaker - en för ovana eller nogräknade gommar temligen vidrig krydda."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/ligus/ligusco.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg