Levisticum Hill.

Libbstickor

Beskrivning. Fleråriga, högväxta, aromatiska, vanligen helt kala örter. Stjälk upprätt, ihålig. Blad tjocka, något glänsande, två till tre gånger pardelade med breda flikar, bladflikar djupt flikade till tandade i yttre delen, med killik bas. Blommor i flockar. Allmänt svepe mångbladigt. Enskilt svepe mångbladigt, med svepebladen sammanväxta nertill. Foder saknas. Kronblad gula till gulgröna. Frukt plattad från ryggsidan, delfrukter med tre mittställda vassa åsar och de två yttre vingkantade.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Levisticum, eventuellt av ligusticus som betyder från Ligurien, Italien, samma ordstam återfinns i de vetenskapliga namnen på släktena ligustrar (Ligustrum) och strandlokor (Ligusticum). Andra tolkningar är att namnet kommer av libusticum (libysk ört) eller av levare (lätta, lindra) vilket skulle syfta på att det var en läkeört (Odhner 1963).

Släktet har en art, libbsticka (L. officinale), som ursprungligen hör hemma i östra Medelhavsområdet men som i Sverige sedan lång tid odlats som läke- eller kryddväxt.

Familj: Apiaceae

Art:
libbsticka (L. officinale)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/levis/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg