Hydrocotyle L.

Spikblad

Beskrivning. Fleråriga, krypande örter. Stjälk nedliggande, rotslående vid noderna. Blad långskaftade, enkla med rund sköldformad bladskiva, kant grunt naggad. Stipler små, hinnartade. Blommor i fåblommiga kransar på skaft från bladvecken. Foder saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt starkt plattad från sidan och nästan skivformad, blek med orangegula oljeprickar, fruktvägg hård.
Kromosomtal: 2n=96.

Övrigt. Har ibland ansetts utgöra en egen familj, Hydrocotylaceae.

Etymologi. Släktnamnet Hydrocotyle kommer av grekiskans hydor (vatten) och kotyle (liten skål).

Släktet har omkring 130 arter, i Sverige förekommer bara arten spikblad (H. vulgaris).

Familj: Apiaceae

Art:
spikblad (H. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/hydro/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg