Bestämningsnyckel

Heracleum L. - Lokor

1. Storväxt, grov ört. Stjälk upp till tre meter hög. Blomflock upp till en halv meter bred. Frukternas oljekanaler vidgade nedtill.
---jätteloka (H. mantegazzianum)
1. Mindre, spensligare ört. Stjälk upp till en och en halv meter hög. Blomflock upp till två decimeter bred. Frukternas oljekanaler jämnbreda.
---björnloka (H. sphondylium)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/herac/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg