Falcaria Fabr.

Skärblad

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad trefingrade eller pardelade, bladflikar långa, lansettlika, sågtandade, ofta skärformigt böjda. Blommor i mångstråliga flockar. Allmänt och enskilt svepe få- till mångbladigt. Foderblad tydliga. Kronblad vita. Frukter elliptiska, delfrukter med fem åsar och tydliga oljekanaler.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Falcaria kommer av latinets falx (skära, lie) och syftar på att bladflikarna ofta är skärformigt böjda.

Släktet har bara en art, skärblad (F. vulgaris).

Familj: Apiaceae

Art:
skärblad (F. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/falca/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg