Skärblad

Falcaria vulgaris Bernh.

Vetenskapliga synonym: F. rivini Host, F. sioides Asch.
Svenska synonym: skärfloka

Sagkjeks Seglblad Sirppiputki Longleaf Sichelmöhre

Skärblad Beskrivning. Skärblad är en flerårig, grågrön ört med små vita blommor som sitter i flockar. Stjälken är upprätt, vanligen grenig och blir en dryg halvmeter hög. Bladen är trefingrade till pardelade med ganska få flikar, bladflikarna är långa, lansettlika, sågtandade och ofta skärformigt böjda. Skärblad blommar från juli till september. Blomflockarna är mångstråliga och har både allmänt och enskilt svepe. Kronbladen är vita. Delfrukterna är avlånga och har fem låga ribbor och tydliga oljekanaler.
Skärblad Skärblad kan knappast förväxlas med andra arter, den känns igen på sina fingrade till pardelade blad med långsmala, skarpt sågtandade bladflikar.

Skärblad, blad Utbredning. Skärblad förekommer mycket sällsynt i södra och mellersta Sverige, och den verkar minska alltmer i antal. Den växer i åkrar och i vägkanter, vanligen på kalkhaltig mark. Första fynduppgift är från Glemminge, Skåne och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Det svenska namnet skärblad syftar på de ofta skärformigt böjda bladen.

Familj: Apiaceae
Släkte: Falcaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/falca/falcvul.html
Senaste uppdatering: 19 september 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg