Bestämningsnyckel

Eryngium L. - Martornar

1. Alla blad med tornar.
---martorn (E. maritimum)
1. Nedre blad utan tornar.
---2

2. Övre stjälkblad delade nästan till basen. Basalblad avlångt äggrunda. Flerårig.
---rysk martorn (E. planum)
2. Övre stjälkblad grunt delade. Basalblad triangulära. Vanligen tvåårig.
---silvermartorn (E. giganteum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/eryng/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg