Coriandrum L.

Koriandrar

Beskrivning. Ettåriga, kala, karaktäristiskt doftande örter. Stjälk upprätt. Blad enkla till tre gånger pardelade eller parflikiga, nedre blad treflikade, övre blad finflikiga. Blommor i fåstråliga flockar. Allmänt svepe saknas eller fåbladigt. Enskilt svepe av vanligen tre blad. Foderblad tydliga. Kronblad vita eller rödlätta, yttre kronblad ofta större än de inre och djupt tvåkluvna. Frukt klotrund, med tio slingrande och tio raka åsar, delfrukter hårt förenade.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Coriandrum kommer av grekiskans koris (vägglus) och anison (anis), namnet syftar på att färska örten luktar ungefär som vägglöss eller bärfisar.

Släktet har tre arter. Bara den odlade arten koriander (C. sativum) förekommer i Sverige.

Familj: Apiaceae

Art:
koriander (C. sativum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/coria/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg