Conopodium W. D. J. Koch

Nötkörvlar

Beskrivning. Fleråriga örter, jordstam knölformad. Stjälk upprätt, kal, ihålig. Blad två till tre gånger parflikiga, bladflikar smala. Blommor i flockar, flock lutande i knopp. Allmänt svepe saknas eller av ett eller två blad. Enskilt svepe av två till fem blad. Foder saknas. Kronblad vita. Frukt omkring fyra millimeter lång, delfrukter med fem smala åsar och flera oljekanaler i varje fåra.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Conopodium kommer av grekiskans konos (kon, kägla) och podion (liten fot).

Släktet har 20 arter. I Sverige förekommer bara arten nötkörvel (C. majus).

Familj: Apiaceae

Art:
nötkörvel (C. majus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/conop/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg