Nötkörvel

Conopodium majus (Gouan) Loret

Vetenskapliga synonym: Bunium flexuosum Stokes, Conopodium denudatum W. D. J. Koch
Svenska synonym: jordnöt

Jordnøtt Svinenød Pignut Französische Erdkastanie

Beskrivning. Nötkörvel är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög och som har en knölformad jordstam. Stjälken är upprätt, kal och ihålig. Bladen är två till tre gånger parflikiga med smala flikar. De nedre bladen vissnar bort tidigt. Nötkörvel blommar under försommaren med små vita blommor som sitter samlade i flockar. Blomflockarna är lutande i knopp, allmänt svepe saknas eller består bara av ett eller två blad. Det enskilda svepet består av två till fem blad. Frukterna är omkring fyra millimeter långa, varje delfrukt har fem smala åsar, med flera oljekanaler i varje fåra, samt upprätta stift.
Nötkörvel påminner mest om jordkastanj (Bunium bulbocastanum), men den senare har solid stjälk, allmänt svepe av flera blad, samt frukter med nedböjda stift och bara en oljekanal i varje fåra.

Utbredning. Nötkörvel förekommer sällsynt naturaliserad i Sydsverige. Den växer i lövskogar och ängar. Arten hör ursprungligen hemma i Västeuropa. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1896 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet majus kommer av latinets major (större). Det äldre svenska namnet jordnöt används numera om ärtväxten Arachis hypogaea.

Familj: Apiaceae
Släkte: Conopodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/conop/conomaj.html
Senaste uppdatering: 11 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg