Conium L.

Odörter

Beskrivning. Ett- till tvåriga örter. Stjälk upprätt, kal, slät, ihålig. Blad två till tre gånger parflikiga. Blommor i flockar. Allmänt svepe av fem eller sex, nedböjda svepeblad. Enskilt svepe av tre till sex svepeblad. Foderblad saknas. Kronblad omvänt hjärtlika, vita. Frukt oval till nästan rund, delfrukter med fem vågiga åsar, oljekanaler saknas.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Conium kommer av grekiskans konion, koni (dråp, dödande), och syftar på växtens giftighet.

Släktet har två eller tre arter, i Sverige förekommer bara arten odört (C. maculatum).

Familj: Apiaceae

Art:
odört (C. maculatum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/coniu/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg