Cicuta L.

Sprängörter

Beskrivning. Fleråriga, högväxta, kala örter. Stjälk upprätt, jordstam kort uppsvälld, bildande en stor, avlång, kamrad, knöl. Blad triangulära, två till tre gånger pardelade, bladsegment lansettlika, vasst sågade. Blommor i mångstråliga flockar. Allmänt svepe saknas oftast. Enskilt svepe mångbladigt. Foderblad tydliga. Kronblad vita. Frukt två till tre millimeter lång, ofta nästan klotrund, delfrukter med plattade, låga, längsgående åsar och tydliga mörka oljekanaler, i tvärsnitt med luftfylld vävnad i åsarna. Hela växten är mycket giftig.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Cicuta är det fornlatinska namnet på odört (Conium maculatum).

Släktet har åtta arter, i Sverige förekommer endast arten sprängört (C. virosa).

Familj: Apiaceae

Art:
sprängört (C. virosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/cicut/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg