Chaerophyllum L.

Rotkörvlar

Beskrivning. Två- till fleråriga, håriga örter, med grenig jordstam eller ibland med rotknöl eller pålrot. Stjälk upprätt, trind eller räfflad, nedtill ofta borsthårig, ibland rödfläckig. Blad tre gånger pardelade, småblad bred- eller smalflikiga. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av flera små svepeblad. Foder saknas. Kronblad vita. Frukter smalt cylindriska, delfrukter med fem låga ribbor.
Kromosomtal: 2n=22.

Övrigt. Släktet kännetecknas av blomflockar utan allmänt, men med enskilt svepe, samt smalt cylindriska, ribbade frukter.

Etymologi. Släktnamnet Chaerophyllum kommer av grekiskans chairo (glädja sig) och fyllon (blad).

Släktet har omkring 35 arter, varav fem förekommer i Sverige. Vanligast är hårkörvel (C. temulum), de övriga fyra är ursprungligen införda arter som förekommer naturaliserade på kulturmark.

Familj: Apiaceae

Art:
doftkörvel (C. aromaticum)
guldkörvel (C. aureum)
hårkörvel (C. temulum)
rotkörvel (C. bulbosum)
rysskörvel (C. prescottii)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/chaer/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg