Bestämningsnyckel

Chaerophyllum L. - Rotkörvlar

1. Småblad bredflikiga, tandade.
---doftkörvel (C. aromaticum)
1. Småblad upprepat smalflikiga.
---2

2. Enskilt svepe hårigt åtminstone i kanten.
---3
2. Enskilt svepe kalt.
---4

3. Tvåårig, med späd pålrot. Flockens strålar håriga. Frukt omkring en halv centimeter lång.
---hårkörvel (C. temulum)
3. Flerårig. Flockens strålar kala. Frukt omkring en centimeter lång.
---guldkörvel (C. aureum)

4. Enskilt svepe av upp till fem, olikstora blad. Stift utböjda. Frukt omkring en halv centimeter lång.
---rotkörvel (C. bulbosum)
4. Enskilt svepe av sex till tio, likstora blad. Stift upprätta. Frukt omkring en centimeter lång.
---rysskörvel (C. prescottii)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/chaer/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg