Hårkörvel

Chaerophyllum temulum L.

Vetenskapliga synonym: C. temulentum L.
Svenska synonym: grönfloka, hårfloka

Svimekjeks Almindelig Hulsvøb Myrkkykirveli Rough Chervil Hecken-Kälberkropf

Hårkörvel Beskrivning. Hårkörvel är en tvåårig ört med trind styvhårig stjälk och en ganska späd pålrot. Stjälken är ofta rödaktig eller fläckig nedtill, samt klädd med styva hår. Bladen är vanligen ljusgröna, håriga och tre gånger pardelade med ganska breda och grunt inskurna småblad. Bladflikarna är äggrunda och rundtrubbiga. Hårkörvel blommar i juni-juli, blommorna är vita och sitter i decimeterbreda, platta flockar. Allmänt svepe Hårkörvel saknas, men det enskilda svepet består av fem till tio, håriga, smalt lansettlika blad. Frukterna är drygt en halv centimeter långa, jämnbreda med mycket korta stift.
Hårkörvel har karaktäristiska blad som gör den lätt att känna igen.

Hårkörvel

Utbredning. Hårkörvel är ganska ovanlig, men uppträder ofta i stort antal där den förekommer. Arten har en sydlig utbredning som sträcker sig från Skåne till Östergötland, men den kan även påträffas tillfälligt längre norrut. Den växer på skuggig näringsrik mullrik jord, ofta i skogsbryn, häckar, vägdiken och på tomtmark. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet temulum kommer av latinets temulus (som orsakar yrsel).

Familj: Apiaceae
Släkte: Chaerophyllum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer på enahanda platsar med den förra [hundkäx], men mycket mera sällsynt. Skiljes lätt derigenom at dess stjelkar äro långhårige. Anses allmänneligen, om icke i sträng bemärkelse giftig, åtminstone skadelig."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/chaer/chaetem.html
Senaste uppdatering: 8 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg