Rotkörvel

Chaerophyllum bulbosum L.

Svenska synonym: knölfloka, körvelrova

Knollkjeks Knoldet Hulsvøb Mukulakirveli Knolliger Kälberkropf

Rotkörvel Beskrivning. Rotkörvel är en högväxt, tvåårig ört med en knölformig rot som blir ett par centimeter bred. Stjälken är trind och vanligen omkring en meter hög, den är kal upptill men borstigt styvhårig nedtill och oftast även rödfläckig. Bladen är upprepat parflikiga med smala bladflikar vilket ger ett sirligt intryck. Rotkörvel blommar i juni-juli med små vita blommor som sitter i plattade flockar. Flockarna har inget allmänt svepe men de enskilda svepena har upp till fem kala olikstora blad. Frukterna är omkring fem millimeter långa, smalt elliptiska med rundade åsar och utböjda stift.
Rotkörvel Rotkörvel är mycket lik rysskörvel (C. prescottii) och de två betraktas ibland som underarter av en och samma art. Rysskörvel skiljs genom större, upp till fem centimeter bred rotknöl, enskilt svepe av fler och likstora blad, större frukter, samt raka stift.

Rotkörvel Utbredning. Rotkörvel förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, men kan på sina håll vara talrik. Den växer ofta i bestånd i skogsbryn, vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift som förvildad publicerades 1891 (Hylander 1971).

Rotkörvel

Användning. De knölformiga rötterna är ätliga och kan kokas eller stekas i smör. Enligt A. Holzhausens Svenskt trädgårdslexikon (1938) odlades arten mycket sällan i Sverige.

Etymologi. Artnamnet bulbosum kommer av latinets bulbus (knöl) och betyder 'med knöl', vilket syftar på rotknölen.

Familj: Apiaceae
Släkte: Chaerophyllum

Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...har rotknölar, som nästan likna små korta morötter och som äro både goda och närande. De blifva först i oktober färdiga och erhålla ej sin rätta smak förrän vid jultiden."

Ur Kok-konsten som vetenskap och konst av C. E. Hagdahl (1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/chaer/chaebul.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg