Guldkörvel

Chaerophyllum aureum L.

Vetenskapliga synonym: C. maculatum Willd. ex DC.
Svenska synonym: parkkörvel

Narrekjeks Kultakirveli Golden Chervil Gold-Kälberkopf

Guldkörvel Beskrivning. Guldkörvel är en högväxt, flerårig, hårig ört. Stjälken, som blir en dryg meter hög, är kantig, fårad och styvhårig. Bladen är ljusgröna och upprepat parflikiga med ganska smala spetsiga flikar. Guldkörvel blommar i juli med små vita blommor som sitter i platta eller något välvda flockar. Blomflockarna saknar allmänt svepe, men har välutvecklat mångbladigt enskilt svepe av brett och spetsigt lansettlika svepeblad med vit långhårig kant. Stiften är långa och utböjda. Frukterna är långsmala, omkring en centimeter långa, först gröna men vid mognaden ljusbruna och släta med låga åsar och breda oljekanaler.
Guldkörvel Guldkörvel liknar mest en storväxt hundkäx (Anthriscus sylvestris), men den senare har svartbruna, helt släta och glänsande frukter med kort spröt. Guldkörvel

Utbredning. Guldkörvel är sällsynt och bofasta förekomster finns endast i Göteborgstrakten, Stockholmstrakten och på Gotland, men den har även påträffats tillfälligt i ett par andra sydsvenska landskap. Den växer på kulturpåverkad mark, i vägkanter, slänter och parker. Arten hör ursprungligen hemma i Syd- och Mellaneuropa och är införd med gräsfrö men är nu naturaliserad. Frukter av guldkörvel Första fynduppgift är från Visby, Gotland och publicerades av E. T. Fries i Svensk Botanisk Tidskrift 1920 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet aureum kommer av latinets aurum (guld) och betyder guldgul.

Familj: Apiaceae
Släkte: Chaerophyllum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Chaerophyllum aureum L. Visby strandvägen norrut sedan 1917. Utkommen ur Botaniska Trädgården men bibehållande och spridande sig."

Ur Några gotländska växtlokaler av E. T. Fries (Svensk Botanisk Tidskrift 14, 1920)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/chaer/chaeaur.html
Senaste uppdatering: 28 maj 2002
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg