Carum L.

Kumminar

Beskrivning. Tvååriga, kala örter. Stjälk vanligen grenig, ihålig. Blad två till tre gånger parflikiga, ljusgröna, finflikiga, bladslidor med små flikiga blad vid basen. Blommor i flockar. Allmänt svepe saknas eller fåbladigt och tidigt avfallande. Enskilt svepe saknas. Foderblad oansenliga eller saknas. Kronblad vita eller rödlätta. Frukt långsmal, plattad från sidorna, delfrukter med fem smala åsar och tydliga breda oljekanaler.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Carum, på grekiska karon eller på latin careum, användes redan av Plinius, Dioskorides och Columella (Lid 1985).

Släktet har omkring 35 arter. Bara arten kummin (C. carvi) förekommer i Sverige.
Spiskummin (Cuminum cyminum) är en annan välkänd kryddväxt som också hör till familjen flockblommiga växter (Apiaceae) men till ett annat släkte, spiskumminar (Cuminum). Spiskummin har bara påträffats tillfälligt i Sverige.

Familj: Apiaceae

Art:
kummin (C. carvi)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/carum/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg