Strandnål

Bupleurum tenuissimum L.

Svenska synonym: harfloka

Strandnål Smalbladet Hareøre Slender Hare's-ear Salz-Hasenohr

Strandnål Beskrivning. Strandnål är en liten, ettårig, kal ört med smala blad och små, gulgröna blommor i huvudlika flockar. De styva stjälkarna är nedliggande till upprätta, vanligen greniga, och kan bli drygt två decimeter långa. Bladen är långsmala med helbräddad kant och något läderartade. Strandnål Strandnål blommar sent, vanligen först i augusti. De små och fåblommiga blomflockarna är vanligen enkla men ibland är toppflocken sammansatt. Svepebladen är uddspetsiga och kronbladen är blekt gulgröna. Frukterna är äggrunda och delfrukterna har vågiga åsar och småvårtig yta.
Strandnål kan knappast förväxlas med andra arter, men är ofta svår att få syn på.

Strandnål Utbredning. Strandnål förekommer sällsynt i södra Sverige, från Skåne till Öland och Gotland. Den växer på alvarmark och på strandängar vid havet. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Retzius år 1774 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tenuissimum kommer av latinets tenuis (spenslig, fin) och betyder den spensligaste.

Familj: Apiaceae
Släkte: Bupleurum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Harflokan är en bland de enklaste Umbellaterna och ganska olik alla våra andra. - Som växten är så liten, lemnar den ringa näring, men torde ingå i det så värderade "saltbetet", emedan man ser isynnerhet hästar gerna beta den."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/buple/buplten.html
Senaste uppdatering: 22 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg