Bunium L.

Jordkastanjer

Beskrivning. Fleråriga örter med rund, knölformig jordstam. Stjälk upprätt med styvt upprätta grenar. Blad två till tre gånger parbladiga med smala bladflikar, basalblad tidigt bortvissnande. Blommor i flockar. Allmänt och enskilt svepe av fem till tio lansettlika svepeblad. Foderblad oansenliga. Kronblad vita. Frukt långsträckt, delfrukter med fem smala åsar, oljekanaler stora, en i varje fåra.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Bunium användes om en flockblommig växt (Apiaceae) redan av Dioskorides (Lid 1985).

Släktet har 48 arter. Bara arten jordkastanj (B. bulbocastanum) förekommer i Sverige.

Familj: Apiaceae

Art:
jordkastanj (B. bulbocastanum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/buniu/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg