Jordkastanj

Bunium bulbocastanum L.

Vetenskapliga synonym: Carum bulbocastanum (L.) W. D. J. Koch

Knollkarve Jordkastanie Maakastanja Great Pignut Knollenkümmel

Jordkastanj Beskrivning. Jordkastanj är en ganska spenslig, upp till halvmeterhög ört med smala bladflikar och vita blommor i flockar. Stjälken är upprätt, trind, solid och vanligen grenig med styvt upprätta grenar. Arten är flerårig och har en rund, knölformad jordstam. Bladen är två eller tre gånger parbladiga med smala, linjära bladflikar, basalbladen vissnar ofta bort tidigt. Jordkastanj blommar i juni-juli med vita blommor som sitter i flockar. Blomflockarna har mångbladigt allmänt och enskilt svepe. Frukterna är omkring fyra millimeter långa. Delfrukterna har fem smala åsar, en oljekanal i varje fåra, samt nedböjda stift.
Jordkastanj Jordkastanj kan förväxlas med flera andra arter av flockblommiga växter (Apiaceae), men känns igen på sina finflikiga blad med mycket smala bladflikar och blomflockar med båda allmänt och enskilt svepe. Runda och knölformade jordstammar återfinns hos flera andra arter i familjen, till exempel hos nötkörvel (Conopodium majus) och rotkörvel (Chaerophyllum bulbosum).

Jordkastanj

Utbredning. Jordkastanj är sällsynt och har påträffats bland annat i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer vanligen på torr, kalkhaltig ängsmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av A. L. Grönvall i Botaniska Notiser år 1889 (Hylander 1971).

Användning. Bladen och rotknölarna är ätliga.

Etymologi. Artnamnet bulbocastanum kommer av grekiskans bulbos (lök) och kastanon (kastanj). Namnet syftar, liksom det svenska namnet, på den knölformade jordstammen.

Familj: Apiaceae
Släkte: Bunium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bulbocastanum Linnæi SCHUR. (Bunium Bulbocastanum L., Carum Bulbocastanum Koch) är under de 2 sista somrarne af studeranden H. NILSSON funnen sparsamt, växande dels utmed vägen mellan Näsbyholms jernvägsstation och herrgård, dels ett stycke från denna på en liten kulle, tillsammans med Pimpinella Saxifraga."

Ur Ett par anmärkningsvärda fanerogamfynd i Skåne av A. L. Grönvall (Botaniska Notiser 1889)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/buniu/bunibul.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg