Berula Besser ex W. D. J. Koch

Bäckmärken

Beskrivning. Fleråriga, kala, vatten- eller sumpväxter. Stjälk vanligen upprätt, grenig, räfflad, ihålig, nedtill ofta rotslående. Blad enkelt parbladiga, småblad avlånga, med grovt dubbelsågad kant. Undervattensblad finflikiga. Blommor i sidoställda flockar. Allmänt och enskilt svepe mångbladiga. Foderblad små. Kronblad vita. Frukt nästan klotrund; delfrukter med fem låga åsar, oljekanaler ej synliga.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Släktet vattenmärken (Sium) skiljs genom toppställda blomflockar, samt äggformade frukter med höga åsar och synliga oljekanaler.

Etymologi. Släktnamnet Berula användes som ett växtnamn redan av Marcellus Empiricus omkring år 410 (Lid 1985).

Släktet har bara en art, bäckmärke (B. erecta).

Familj: Apiaceae

Art:
bäckmärke (B. erecta)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apia/berul/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg